Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Polityka prywatności Polityka strony Wszyscy użytkownicy

Podsumowanie

Zasady przetwarzania danych osobowych na platformie Moodle ILS.

Pełna polityka

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia platformy dydaktycznej wspomagającej prowadzenie zajęć w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1c, 1e i 1f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
5. Podanie danych jest obowiązkowe na podstawie Art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.);
6. Dane będą udostępniane następującym podmiotom zewnętrznym:
    - korzystamy z Google Analytics, zanonimizowane dane statystyczne dotyczące korzystania ze strony będą przekazywane firmie Google;
    - zależnie od włączonych przez Panią/Pana funkcji "portfolio" i "repozytoria", dane mogą być przekazywane firmom: Google, Microsoft, Dropbox, Amazon. 

7. Dane przechowywane będą przez okres do 2 lat od ostatniej Pani/Pana aktywności na platformie dydaktycznej;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Ta strona może umieszczać na Pani/Pana komputerze pliki cookies ("ciasteczka"). Informacja o zasadach wykorzystywania cookies na stronach UW znajduje się na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw/. Zgoda na przechowywanie plików cookies na Pani/Pana komputerze zależy od ustawień przeglądarki.